• Bán xưởng khu vực Bình Phú phường Bình Chuẩn Thuận An, BD, 4.291m2
  • Bán xưởng khu vực Bình Phú phường Bình Chuẩn Thuận An, BD, 4.291m2
  • Bán xưởng khu vực Bình Phú phường Bình Chuẩn Thuận An, BD, 4.291m2
  • Bán xưởng khu vực Bình Phú phường Bình Chuẩn Thuận An, BD, 4.291m2