• Bán nhà xưởng sản xuất phường Tân Hiệp thị xã Tân Uyên, khuôn viên 4.800m2
  • Bán nhà xưởng sản xuất phường Tân Hiệp thị xã Tân Uyên, khuôn viên 4.800m2
  • Bán nhà xưởng sản xuất phường Tân Hiệp thị xã Tân Uyên, khuôn viên 4.800m2
  • Bán nhà xưởng sản xuất phường Tân Hiệp thị xã Tân Uyên, khuôn viên 4.800m2
  • Bán nhà xưởng sản xuất phường Tân Hiệp thị xã Tân Uyên, khuôn viên 4.800m2