• Bán nhà xưởng phường Hội Nghĩa thị xã Tân Uyên khuôn viên 27.000m2
  • Bán nhà xưởng phường Hội Nghĩa thị xã Tân Uyên khuôn viên 27.000m2
  • Bán nhà xưởng phường Hội Nghĩa thị xã Tân Uyên khuôn viên 27.000m2
  • Bán nhà xưởng phường Hội Nghĩa thị xã Tân Uyên khuôn viên 27.000m2