• Bán nhà xưởng ở ấp 1A xã Phước Hòa huyện Phú Giáo Bình Dương, 9.000m2
  • Bán nhà xưởng ở ấp 1A xã Phước Hòa huyện Phú Giáo Bình Dương, 9.000m2
  • Bán nhà xưởng ở ấp 1A xã Phước Hòa huyện Phú Giáo Bình Dương, 9.000m2
  • Bán nhà xưởng ở ấp 1A xã Phước Hòa huyện Phú Giáo Bình Dương, 9.000m2