• Bán nhà xưởng KV 2.000m2 ở Chiêu Liêu, Dĩ An, Bình Dương, 28 tỷ
  • Bán nhà xưởng KV 2.000m2 ở Chiêu Liêu, Dĩ An, Bình Dương, 28 tỷ
  • Bán nhà xưởng KV 2.000m2 ở Chiêu Liêu, Dĩ An, Bình Dương, 28 tỷ