• Bán nhà xưởng khuôn viên 10.000m2 tại KCN Bình Dương, 4 triệu USD
  • Bán nhà xưởng khuôn viên 10.000m2 tại KCN Bình Dương, 4 triệu USD
  • Bán nhà xưởng khuôn viên 10.000m2 tại KCN Bình Dương, 4 triệu USD
  • Bán nhà xưởng khuôn viên 10.000m2 tại KCN Bình Dương, 4 triệu USD