• Bán nhà xưởng khu vực An Điền thị xã Bến Cát Bình Dương, 11.700m2
  • Bán nhà xưởng khu vực An Điền thị xã Bến Cát Bình Dương, 11.700m2
  • Bán nhà xưởng khu vực An Điền thị xã Bến Cát Bình Dương, 11.700m2
  • Bán nhà xưởng khu vực An Điền thị xã Bến Cát Bình Dương, 11.700m2