• Bán nhà xưởng đường DT743 phường Bình Chuẩn thành phố Thuận An, 693m2
  • Bán nhà xưởng đường DT743 phường Bình Chuẩn thành phố Thuận An, 693m2
  • Bán nhà xưởng đường DT743 phường Bình Chuẩn thành phố Thuận An, 693m2
  • Bán nhà xưởng đường DT743 phường Bình Chuẩn thành phố Thuận An, 693m2