• Bán nhà máy KV 10.012m2 trong KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai, giá 2 triệu USD
  • Bán nhà máy KV 10.012m2 trong KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai, giá 2 triệu USD
  • Bán nhà máy KV 10.012m2 trong KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai, giá 2 triệu USD
  • Bán nhà máy KV 10.012m2 trong KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai, giá 2 triệu USD