• Bán hoặc cho thuê xưởng sản xuất gỗ phường Tân Vĩnh Hiệp Tân Uyên, 2.029m2
  • Bán hoặc cho thuê xưởng sản xuất gỗ phường Tân Vĩnh Hiệp Tân Uyên, 2.029m2
  • Bán hoặc cho thuê xưởng sản xuất gỗ phường Tân Vĩnh Hiệp Tân Uyên, 2.029m2