• Bán hoặc cho thuê xưởng sản xuất ấp Tân Cang Biên Hòa rộng 558m2
  • Bán hoặc cho thuê xưởng sản xuất ấp Tân Cang Biên Hòa rộng 558m2
  • Bán hoặc cho thuê xưởng sản xuất ấp Tân Cang Biên Hòa rộng 558m2