• Bán đất và xưởng khu vực xã Tân Mỹ huyện Bắc Tân Uyên rộng 5.099m2
  • Bán đất và xưởng khu vực xã Tân Mỹ huyện Bắc Tân Uyên rộng 5.099m2
  • Bán đất và xưởng khu vực xã Tân Mỹ huyện Bắc Tân Uyên rộng 5.099m2
  • Bán đất và xưởng khu vực xã Tân Mỹ huyện Bắc Tân Uyên rộng 5.099m2