• Bán đất trống và xưởng trong KCN Mỹ Phước 3 Bến Cát, diện tích 50.000m2
  • Bán đất trống và xưởng trong KCN Mỹ Phước 3 Bến Cát, diện tích 50.000m2
  • Bán đất trống và xưởng trong KCN Mỹ Phước 3 Bến Cát, diện tích 50.000m2
  • Bán đất trống và xưởng trong KCN Mỹ Phước 3 Bến Cát, diện tích 50.000m2