• Bán đất trống trong KCN Vsip 1 phường Bình Hòa thành phố Thuận An, rộng 4.093m2
  • Bán đất trống trong KCN Vsip 1 phường Bình Hòa thành phố Thuận An, rộng 4.093m2
  • Bán đất trống trong KCN Vsip 1 phường Bình Hòa thành phố Thuận An, rộng 4.093m2
  • Bán đất trống trong KCN Vsip 1 phường Bình Hòa thành phố Thuận An, rộng 4.093m2