• Bán đất trống trong KCN Rạch Bắp xã An Điền thị xã Bến Cát, rộng 20.000m2
  • Bán đất trống trong KCN Rạch Bắp xã An Điền thị xã Bến Cát, rộng 20.000m2
  • Bán đất trống trong KCN Rạch Bắp xã An Điền thị xã Bến Cát, rộng 20.000m2