• Bán đất trống khu vực phường Khánh Bình thị xã Tân Uyên rộng 4.400m2
  • Bán đất trống khu vực phường Khánh Bình thị xã Tân Uyên rộng 4.400m2
  • Bán đất trống khu vực phường Khánh Bình thị xã Tân Uyên rộng 4.400m2