• Bán đất trồng cây lâu năm phường Tân Hiệp thị xã Tân Uyên, rộng 15.000m2
  • Bán đất trồng cây lâu năm phường Tân Hiệp thị xã Tân Uyên, rộng 15.000m2
  • Bán đất trồng cây lâu năm phường Tân Hiệp thị xã Tân Uyên, rộng 15.000m2