• Bán đất có xưởng KV 17.570m2 ở khu SX Tân Định, Bến Cát, 6 triệu/m2
  • Bán đất có xưởng KV 17.570m2 ở khu SX Tân Định, Bến Cát, 6 triệu/m2
  • Bán đất có xưởng KV 17.570m2 ở khu SX Tân Định, Bến Cát, 6 triệu/m2