• Bán/cho thuê xưởng sx gỗ 13.000m2 ở Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, 110 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng sx gỗ 13.000m2 ở Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, 110 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng sx gỗ 13.000m2 ở Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, 110 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng sx gỗ 13.000m2 ở Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, 110 tỷ