• Bán/cho thuê nhà xưởng, đất 2.000m2 ở Bình Chánh, HCM, 85 tỷ
  • Bán/cho thuê nhà xưởng, đất 2.000m2 ở Bình Chánh, HCM, 85 tỷ
  • Bán/cho thuê nhà xưởng, đất 2.000m2 ở Bình Chánh, HCM, 85 tỷ
  • Bán/cho thuê nhà xưởng, đất 2.000m2 ở Bình Chánh, HCM, 85 tỷ
  • Bán/cho thuê nhà xưởng, đất 2.000m2 ở Bình Chánh, HCM, 85 tỷ