• Bán/cho thuê đất và xưởng KV 24.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 3, ĐN, 100 tỷ
  • Bán/cho thuê đất và xưởng KV 24.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 3, ĐN, 100 tỷ
  • Bán/cho thuê đất và xưởng KV 24.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 3, ĐN, 100 tỷ
  • Bán/cho thuê đất và xưởng KV 24.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 3, ĐN, 100 tỷ
  • Bán/cho thuê đất và xưởng KV 24.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 3, ĐN, 100 tỷ