• Bán 2 nhà xưởng sản xuất trong KCN Sóng Thần 3 Bình Dương, 29.494m2
  • Bán 2 nhà xưởng sản xuất trong KCN Sóng Thần 3 Bình Dương, 29.494m2
  • Bán 2 nhà xưởng sản xuất trong KCN Sóng Thần 3 Bình Dương, 29.494m2
  • Bán 2 nhà xưởng sản xuất trong KCN Sóng Thần 3 Bình Dương, 29.494m2