• Bán 16.000m2 đất trống phường Khánh Bình thị xã Tân Uyên Bình Dương
  • Bán 16.000m2 đất trống phường Khánh Bình thị xã Tân Uyên Bình Dương
  • Bán 16.000m2 đất trống phường Khánh Bình thị xã Tân Uyên Bình Dương