• Bán 117.000m2 đất CLN xã Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương, 3 triệu/m2
  • Bán 117.000m2 đất CLN xã Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương, 3 triệu/m2
  • Bán 117.000m2 đất CLN xã Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương, 3 triệu/m2
  • Bán 117.000m2 đất CLN xã Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương, 3 triệu/m2