KCN Bà Rịa Vũng Tàu

Số lượng KCN 40


KCN Bình Dương

Số lượng KCN 39


KCN Đồng Nai

Số lượng KCN 30


KCN Long An

Số lượng KCN 71


KCN TP. Hồ Chí Minh

Số lượng KCN 38