KCN Bà Rịa Vũng Tàu

Số lượng KCN 15


KCN Bình Dương

Số lượng KCN 39


KCN Đồng Nai

Số lượng KCN 31


KCN Long An

Số lượng KCN 33


KCN TP. Hồ Chí Minh

Số lượng KCN 11